Τι είναι το MicrosoftEdge.exe;

Διαδικασία MicrosoftEdge.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία που είναι γνωστή ως Microsoft Edge ανήκει στο λογισμικό Microsoft Windows ή Microsoft Edge από τη Microsoft (www.microsoft.com). Περιγραφή: Το αρχικό MicrosoftEdge.exe είναι ένα σημαντικό μέρος των Windows και σπάνια προκαλεί προβλήματα. Το MicrosoftEdge.exe βρίσκε

Τι είναι το ZAM.exe;

ZAM.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως Προηγμένη Προστασία Προστασίας από Προβλήματα (Malware Protection) ή ZAM Controller Service ή Dokimi ανήκει στο λογισμικό Zemana AntiMalware ή Zemana AntiLogger ή MalwareFox AntiMalware ή Malware Killer ή Watchdog Anti-Malware ή League of Legends ή PerfectGuard από την πνευματική ιδιοκτησία (έκδοση 2017., 2018.) . Περιγραφή: Το ZAM.exe δεν είναι απαραίτητο για το λειτουργικό σύστημα Windows και προκαλεί σχετικά λίγα προβλήματα. Το ZAM.exe βρί

Τι είναι το ATH.exe;

Το γνήσιο αρχείο ATH.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού της Υποστήριξης για κινητές συσκευές από την Apple . Το ATH.exe είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο που ανήκει στην Apple Mobile Device Support, ένα πρόγραμμα που απαιτείται για τον συγχρονισμό συσκευών μέσω του iTunes. Αυτή η διαδικασία διαχειρίζεται τις υπηρεσίες της Apple σε υπολογιστές με Windows. Αυτό δεν είναι μια βασική διαδικασία των Windows και μπορεί να απενεργοποιηθεί εάν είναι

Τι είναι το SlimDrivers.exe;

Το αυθεντικό αρχείο SlimDrivers.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του SlimDrivers by SlimWare Utilities . Το SlimDrivers.exe είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο που εκτελεί το πρόγραμμα SlimDrivers, ένα δωρεάν εργαλείο διαχείρισης προγραμμάτων οδήγησης. Αυτή δεν είναι μια βασική διαδικασία των Windows και μπορεί να απενεργοποιηθεί αν είναι γνωστό ότι δημιουργεί προβλήματα. Το πρόγραμμα Slim

Τι είναι το pythonw.exe;

Το αυθεντικό αρχείο pythonw.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού της Python από το Python Software Foundation . Το Pythonw.exe είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο που ανήκει στην Python, μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου που υποστηρίζει αντικειμενοστραφές, επιτακτικό και λειτουργικό προγραμματισμό ή μορφές διαδικαστικού προγραμματισμού. Αυτή η διαδικασία εκτελείται σε εφαρμογές γραφικών διεπαφών χωρίς να εκτελεί κέλυφος συστήματος. Επιτρέπει επίσης την εκτέλεση του Python από τη γραμμή εντολών. Αυτό δεν είναι ένα κρίσιμο στοιχείο των Windows και θα πρέπει να καταρ

Τι είναι το MyComGames.exe;

MyComGames.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως MY.COM GAME CENTER ανήκει στο λογισμικό My.com Game Center ή θωρακισμένο πόλεμο MyCom ή My.com από την MY.COM BV Περιγραφή: Το MyComGames.exe δεν είναι απαραίτητο για το λειτουργικό σύστημα των Windows και προκαλεί σχετικά λίγα προβλή

Τι είναι το SearchFilterHost.exe;

Το γνήσιο αρχείο SearchFilterHost.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Ο Φίλτρο Αναζήτησης Αναζήτησης είναι ένα στοιχείο του Ευρετηρίου αναζήτησης των Windows, το οποίο είναι μια υπηρεσία που έχει σχεδιαστεί για την αναζήτηση και την ευρετηρίαση αρχείων σε υπολογιστές Windows. Το SearchFilterHost.exe είναι ένα αρχείο που σχετίζεται με το βοηθητικό πρόγραμμα αναζήτησης ευρετηρίου και είναι ένα νόμιμο αρχείο των Windows που δεν προκαλεί καμία ζημιά στο PC σας. Το Indexer είναι ένα πρόγραμμα των Windows που έχε

Τι είναι το ColorUService.exe;

Το αυθεντικό αρχείο ColorUService.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του ASUS Splendid Video από την ASUS . Το ASUS Splendid Video είναι ένα εργαλείο βελτιστοποίησης χρώματος. Το ColorUService.exe τρέχει έγχρωμη μηχανή, μια βασική διαδικασία που σχετίζεται με το Splendid Video. Αυτό δεν είναι ένα απαραίτητο στοιχείο των Windows και μπορεί να αφαιρεθεί αν είναι γνωστό ότι δημιουργεί προβλήματα.ASUS Splendid Video είναι ένα δ

Τι είναι το SftService.exe;

SftService.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία που ονομάζεται SoftThinks Agent Service ή Dell Backup and Recovery ανήκει στο λογισμικό Dell Backup and Recovery ή Dell DataSafe Local Backup ή AlienRespawn ή SoftThinks Agent Service από την SoftThinks SAS (www.softthinks.com) ή το SoftThinks (www.softthinks.com). Περιγραφή: Το SftServ

Τι είναι mscorwks.dll;

Η διαδικασία που είναι γνωστή ως Microsoft .NET Runtime Common Language Runtime - WorkStation ανήκει στο λογισμικό Microsoft .NET Framework από τη Microsoft (www.microsoft.com). Περιγραφή: Το Mscorwks.dll δεν είναι απαραίτητο για το λειτουργικό σύστημα Windows και προκαλεί σχετικά λίγα προβλήματα. Το αρχείο mscorwks.dll βρίσκεται σε έναν υποφάκελο του C: \ Windows. Τα γνωστά μεγέθη αρχείων στα Windows 10/8/7 / XP είναι 2.502.65