Τι είναι το DPAgent.exe;

Το αυθεντικό αρχείο DPAgent.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού της DigitalPersona από το CrossMatch . Το DigitalPersona είναι μια σειρά εφαρμογών ασφαλείας σχεδιασμένων για μεγάλα, εταιρικά και επιχειρηματικά δίκτυα. Το DPAgent.exe εκτελεί τον τοπικό πράκτορα για το DigitalPersona. Αυτό δεν είναι μια βασική διαδικασία των Windows και μπορεί να απενε

Τι είναι το quickset.exe;

Το αυθεντικό αρχείο quickset.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Dell QuickSet από την Dell . Το Dell QuickSet είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα γενικής διαμόρφωσης για φορητούς υπολογιστές της Dell. Το Quickset.exe εκτελεί το πρόγραμμα Dell Quickset. Αυτό δεν είναι μια βασική διαδικασία των Windows και μπορεί να απενερ

Τι είναι το fixmapi.exe;

Διαδικασία Fixmapi.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως FIXMAPI (έκδοση 1.0 MAPI Repair Tool) ανήκει στο λογισμικό Microsoft Windows Operating System από τη Microsoft (www.microsoft.com). Περιγραφή: Το αρχικό fixmapi.exe είναι ένα σημαντικό μέρος των Windows και σπάνια προκαλεί προβλήματα. Το αρχείο Fixmapi.exe βρ

Τι είναι το winlogin.exe;

Winlogin.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως κατάσταση Winlogin ή System φαίνεται να ανήκει στο λογισμικό System ή kIsaTyn από τη Microsoft (www.microsoft.com) (έκδοση 2011). Περιγραφή: Το Winlogin.exe δεν είναι απαραίτητο για τα Windows και συχνά προκαλεί προβλήματα. Το Winlogin.exe βρίσκεται σε ένα

Τι είναι το Flow.exe;

Το γνήσιο αρχείο Flow.exe είναι ένα λογισμικό του Conexant SmartAudio II από το Conexant . Το Conexant SmartAudio II είναι μια διασύνδεση ήχου οδηγού για τα chipsets ήχου που κατασκευάζει η Conexant. Το Flow.exe εκτελεί μια διαδικασία που σχετίζεται με το Conexant SmartAudio II. Αυτή η διαδικασία είναι

Τι είναι το PCCleaner.exe;

PCCleaner.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως Systweak PC Cleaner ανήκει στο λογισμικό PC Cleaner ή TweakBit PCCleaner από το λογισμικό Systweak. (Www.systweak.com) ή το TweakBit. Περιγραφή: Το PCCleaner.exe δεν είναι απαραίτητο για το λειτουργικό σύστημα Windows και προκαλεί σχετικά λίγα προ

Τι είναι το fixmapi.exe;

Διαδικασία Fixmapi.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως FIXMAPI (έκδοση 1.0 MAPI Repair Tool) ανήκει στο λογισμικό Microsoft Windows Operating System από τη Microsoft (www.microsoft.com). Περιγραφή: Το αρχικό fixmapi.exe είναι ένα σημαντικό μέρος των Windows και σπάνια προκαλεί προβλήματα. Το αρχείο Fixmapi.exe βρ

Τι είναι το wcu.exe;

Η διαδικασία γνωστή ως Wireless Client Utility ανήκει στο λογισμικό Blaine's Contrast Effects ή Warning Center by Wireless. Περιγραφή: Το Wcu.exe δεν είναι απαραίτητο για το λειτουργικό σύστημα Windows και προκαλεί σχετικά λίγα προβλήματα. Το αρχείο wcu.exe βρίσκεται σε έναν υποφάκελο του "C: \ Program Files". Τα γνωστά μεγέθη αρχείων στα Windows 1

Τι είναι το audiodg.exe;

Το αυθεντικό αρχείο audiodg.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Microsoft Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Το Audiodg.exe εκτελεί τον ηχητικό κινητήρα του Sound Device Graph για Windows. Αυτή είναι μια συνιστώσα του συστήματος και θα πρέπει να καταργηθεί. Η αποτυχία του Graphics Device Isolation

Τι είναι το consent.exe;

Το γνήσιο αρχείο consent.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Microsoft Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Το αρχείο Consent.exe είναι ένα αρχείο που εκκινεί τη διεπαφή χρήστη για το User Account Control (UAC), ένα στρώμα εξουσιοδότησης για Windows. Αυτή είναι μια γνήσια και ασφαλής διαδικασία. Ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC) είναι ένα στοιχείο ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος των Windows πο