πληροφορίες αρχείου

Τι είναι unsecapp.exe;

Το γνήσιο αρχείο unsecapp.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Microsoft Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Το Unsecapp.exe εκτελεί μια διαδικασία που χρησιμεύει ως αγωγός για τον συγχρονισμό πληροφοριών μεταξύ του συστήματος και ενός απομακρυσμένου υπολογιστή. Ανήκει στο Windows Management Instrumentation (WMI), ένα στοιχείο λειτουργικού συστήματος. Αυτή είναι μια βασική συνιστώσα των Windows και δεν πρέπει να αφαιρεθεί. Το Windows Management Instrumen

Τι είναι το GSvr.exe;

GSvr.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως Υπηρεσία GEST για τη διαχείριση του προγράμματος ανήκει στο λογισμικό Energy Saver Advance B από την τεχνολογία Giga-Byte (www.gigabyte.com) ή τη GIGABYTE UNITED INC (www.gigabyte.com). Περιγραφή: Το GSvr.exe δεν είναι απαραίτητο για το λειτ

Τι είναι aswidsagenta.exe;

Το γνήσιο αρχείο aswidsagenta.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Avast Antivirus από την Avast . Το Avast Antivirus είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα ασφαλείας που προστατεύει τους υπολογιστές από κακόβουλο λογισμικό, ιούς, trojans και σκουλήκια υπολογιστών. Το Aswidsagenta.exe είναι μέρος του Avast Behavior Shield, ενός συστήματος παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο. Μπορεί να απενεργοποιηθεί με πρόσβαση στην διεπ

Τι είναι το CompatTelRunner.exe;

CompatTelRunner.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία που είναι γνωστή ως τηλεμετρία συμβατότητας Microsoft ανήκει στο λογισμικό Microsoft Windows Operating System από τη Microsoft (www.microsoft.com). Περιγραφή: Το CompatTelRunner.exe είναι ένα σημαντικό μέρος των Windows, αλλά συχνά προκα

Τι είναι το QtWebEngineProcess.exe;

Το αυθεντικό αρχείο QtWebEngineProcess.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Qt WebEngine από την εταιρεία Qt . Το Qt WebEngine είναι ένας μηχανισμός περιήγησης ιστού που έχει σχεδιαστεί για την ενσωμάτωση περιεχομένου ιστού σε εφαρμογές που έχουν κατασκευαστεί με χρήση του Qt. Το QtWebEngineProcess.exe εκτελεί το Qt WebEngine. Αυτή δεν είναι μια απαιτούμενη διαδικασία και μπορεί να απενεργοποιηθεί εάν είναι γνωστό ότι προκαλεί προβλήματα. Το WebEngine, βασισμέ

Τι είναι το AGCInvokerUtility.exe;

Η διαδικασία γνωστή ως Adobe GC Invoker Utility ανήκει στο λογισμικό GC Invoker Utility από την Adobe Systems (www.adobe.com). Περιγραφή: Το AGCInvokerUtility.exe δεν είναι απαραίτητο για το λειτουργικό σύστημα Windows και προκαλεί σχετικά λίγα προβλήματα. Το αρχείο AGCInvokerUtility.exe βρίσκεται σε έναν υποφάκελο "C: \ Program Files \ Common Files" - τυπικά C: \ Progr

Τι είναι trkwks.dll;

Το αυθεντικό αρχείο trkwks.dll είναι ένα στοιχείο λογισμικού της υπηρεσίας εντοπισμού κατανεμημένων συνδέσεων από τη Microsoft Corporation . Το "Trkwks.dll" είναι μια υπηρεσία συστήματος Microsoft Windows που βρίσκεται στο "C: \ Windows \ System32" και μπορεί να ξεκινήσει ή να σταματήσει από τον Πίνακα Ελέγχου ή από άλλα προγράμματα. Πρόκειται για το "Κατανεμημένο πρόγραμμα εντοπισμού συνδέσμων συνδέσμων", μέρος της υπηρεσίας κατανεμημένης παρακολούθησης συνδέσμων. Ένα προαιρετικό χαρακτηριστικό "object ID" αναγνωρ

Τι είναι το sedlauncher.exe;

Η διαδικασία που ονομάζεται sedlauncher ανήκει στο λογισμικό Microsoft Windows Operating System από τη Microsoft (www.microsoft.com). Περιγραφή: Το Sedlauncher.exe δεν είναι απαραίτητο για το λειτουργικό σύστημα των Windows και προκαλεί σχετικά λίγα προβλήματα. Το αρχείο sedlauncher.exe βρίσκεται σε έναν υποφάκελο του "C: \ Program Files" (για παράδειγμα C: \ Program Files \ rempl

Τι είναι sedsvc.exe;

Η διαδικασία που ονομάζεται sedsvc ανήκει στο λογισμικό Microsoft Windows Operating System από τη Microsoft (www.microsoft.com). Περιγραφή: Το Sedsvc.exe δεν είναι απαραίτητο για το λειτουργικό σύστημα των Windows και προκαλεί σχετικά λίγα προβλήματα. Το Sedsvc.exe βρίσκεται σε έναν υποφάκελο του "C: \ Program Files" (π.χ. C: \ Program Files \ rempl \ ). Τα γνωστά μεγέθη

Τι είναι το AppVShNotify.exe;

AppVShNotify.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως AppVShNotify ή Microsoft Application Virtualization Client Shell Notifier ανήκει στο Microsoft Virtualisation Application (App-V) ή Microsoft Virtualization Application ή Microsoft Office (έκδοση 365 Home Premium - en-us) από τη Microsoft (www.microsoft.com). Περιγραφή: Το AppVShNotify.exe δεν είναι απαραίτη

Τι είναι το αρχείο instup.exe;

Το αυθεντικό αρχείο instup.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Avast Free Antivirus από την AVAST . Το Avast Free Antivirus είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα ασφαλείας που προστατεύει τους υπολογιστές από κακόβουλο λογισμικό, ιούς, trojans και σκουλήκια υπολογιστών. Το Input.exe εκτελεί το πρόγραμμα εγκατάστασης και το πρόγραμμα ενημέρωσης ορισμού ιών για το Avast Free Antivirus. Αυτή δεν είναι μια βασική διαδικασία των Wind

Τι είναι το HxTsr.exe;

HxTsr.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως Microsoft Outlook Communications ανήκει στο λογισμικό Microsoft Office (έκδοση 2016) ή Mail και Ημερολόγιο από τη Microsoft (www.microsoft.com). Περιγραφή: Το HxTsr.exe δεν είναι απαραίτητο για τα Windows και συχνά προκαλεί προβλήματα. HxTsr.exe βρίσκεται σε έν

Τι είναι το fontdrvhost.exe;

Διαδικασία Fontdrvhost.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως Usermode Font Driver Host ανήκει στο λογισμικό Microsoft Windows Operating System από τη Microsoft (www.microsoft.com). Περιγραφή: Το πρωτότυπο fontdrvhost.exe είναι ένα σημαντικό μέρος των Windows και σπάνια προκαλεί προβλήματα. Το αρχείο fontdrvhost

Τι είναι το perfmon.exe;

Το αυθεντικό αρχείο perfmon.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Microsoft Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Το Perfmon.exe εκτελεί το Windows Performance Monitor, ένα εργαλείο πραγματικού χρόνου για τη μέτρηση της απόδοσης του συστήματος. Αυτό δεν αποτελεί απειλή για τον υπολογιστή σας. Το Windows Performance Monitor είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα Windows που έχει σχεδιαστεί για να εμφανίζ

Τι είναι το csrss.exe;

Το γνήσιο αρχείο csrss.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Microsoft Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Η διεργασία εκτέλεσης διαδικτυακού διακομιστή (Client Server Runtime Process) είναι το τμήμα λειτουργίας χρήστη του υποσυστήματος Windows. Το Csrss.exe είναι ένα βασικό αρχείο των Windows και δεν αποτελεί απειλή για τον υπολογιστή σας. Υποσύστημα χρόνου εκτέλεσης διακομιστή-πελάτη είναι ένα σημαντι

Τι είναι atieclxx.exe;

Το αυθεντικό αρχείο atieclxx.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού της AMD External Events από την AMD . Το Atieclxx.exe είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο που συσχετίζεται με το Βοηθητικό πρόγραμμα εξωτερικών συμβάντων ATI για Windows, μια διαδικασία που διαχειρίζεται τη λειτουργία ATI Hotkey. Τα αρχεία DLL αποθηκεύουν τα δεδομένα, τον κωδικό και τους πόρους που απαιτούνται από ένα ή περισσότερα προγράμματα για να λειτουργήσουν σωστά. Αυτό δεν είναι ένα βασικό αρχείο

Τι είναι το playstv.exe;

Playstv.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία που ονομάζεται Plays.tv Video Recorder από Raptr ή Plays.tv Video Recorder ανήκει στο λογισμικό PlaysTV από Plays.tv ή Copyright © (έκδοση 2018 Plays.tv, LLC). Περιγραφή: Το Playstv.exe δεν είναι απαραίτητο για το λειτουργικό σύστημα των W

Τι είναι το OfficeClickToRun.exe;

OfficeClickToRun.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία που είναι γνωστή ως το Microsoft Office Click-to-Run ή το Microsoft Office Click-to-Run (SxS) ή το Microsoft Office Click-to-Run (PreSxS) ανήκει στο λογισμικό Microsoft Office (έκδοση 365 - el - us, 365 ProPlus - en - us, 365 Business - en - us, 365 Small Business Premium, 365 Home Premium - en - us, 365 ProPlus - es - es, Microsoft Office Professional Plus (έκδοση 2016, 2013) ή το Microsoft Office Home and Student (έκδοση 2013, 2016) ή Microsoft Office Home and Business (έκδοση 2013, 2016) ή Microsoft Office One Home Student

Τι είναι το atkexComSvc.exe;

Το γνήσιο αρχείο atkexComSvc.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Asus Motherboard Utility από την ASUS . Το βοηθητικό πρόγραμμα μητρικών καρτών ASUS είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που διατηρεί τα BIOS και τα προγράμματα οδήγησης συσκευών ενημερωμένα σε υπολογιστές ASUS. Το ACEngSvr.exe εκτελεί τις διαδικασίες επικοινωνίας που απαιτούνται για τη λειτουργία του βοηθητικού προγράμματος μητρικών καρτών ASUS. Αυτό δεν είναι μια βασική διαδικασία τω

Τι είναι το ASHelper.exe;

Το αυθεντικό αρχείο ASHelper.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του AimerSoft Studio από το AimerSoft Studio . Το AimerSoft Studio είναι μια σουίτα εργαλείων χρησιμότητας σχεδιασμένων για μετατροπή μέσων, εγγραφή δίσκων και επεξεργασία βίντεο. Το ASHelper.exe εκκινεί το αρχείο βοήθειας για το AimerSoft Studio. Αυτό δεν είναι μια βασική διαδικασία των Windows και μπορεί να απενεργοποιηθεί ε

Τι είναι το SetupHost.exe;

Η διαδικασία που είναι γνωστή ως Host Modern Setup ανήκει στο λογισμικό Microsoft Windows Operating System από τη Microsoft (www.microsoft.com). Περιγραφή: Το SetupHost.exe δεν είναι απαραίτητο για το λειτουργικό σύστημα Windows και προκαλεί σχετικά λίγα προβλήματα. Το SetupHost.exe βρίσκεται σε έναν υποφάκελο του "C: \" - συνήθως C: \ $ WINDOWS. ~ BT \ Sources \ ή C: \ $ Windows \ WS \

Τι είναι το Video.UI.exe;

Η διαδικασία που ονομάζεται Εφαρμογή βίντεο ανήκει στην πλατφόρμα ψυχαγωγίας λογισμικού ή στο Xbox LIVE σε Windows ή ταινίες και τηλεόραση ή ταινίες και τηλεόραση από τη Microsoft (www.microsoft.com). Περιγραφή: Το Video.UI.exe δεν είναι απαραίτητο για τα Windows και θα δημιουργήσει συχνά προβλήματα. Το Video.U

Τι είναι το AvLaunch.exe;

Το αυθεντικό αρχείο AvLaunch.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Avast Antivirus από την Avast . Το Avast Antivirus είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα ασφαλείας που προστατεύει τους υπολογιστές από κακόβουλο λογισμικό, ιούς, trojans και σκουλήκια υπολογιστών. Το AvLaunch.exe εκτελεί τον Avist Anti-virus. Αυτή είναι μια βασική διαδικασία που σχετίζεται με το πρόγραμμα Avast Antivirus. Αυτό δεν είναι μια βασική διαδικασ

Τι είναι το CefSharp.BrowserSubprocess.exe;

Η διαδικασία γνωστή ως CefSharp.BrowserSubprocess ανήκει στο λογισμικό CefSharp ή το AOL Desktop Gold ή το Razer Cortex ή το Facebook Games Arcade ή το Alt1 Toolkit ή το Razer Synapse ή το Facebook Gameroom ή το Amazon Cloud Drive ή το TigerText Desktop Messenger ή το Play με Windows client από τους συγγραφείς του CefSharp. Περιγραφή: Το CefSharp.BrowserSubprocess.exe δεν είναι απαραίτητο για το λειτουργικό

Τι είναι το dasHost.exe;

Το γνήσιο αρχείο dasHost.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Microsoft Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Το DasHost.exe εκτελεί το Host Device Provider Framework Host που συνδέει και ζεύγει τόσο τις ενσύρματες όσο και τις ασύρματες συσκευές με το λειτουργικό σύστημα Windows. Αυτό είναι ένα βασικό αρχείο των Windows και δεν θα πρέπει να καταργηθεί, εκτός αν είναι γνωστό ότι προκαλεί προβλήματα. Η υποδοχή Provider Framework Provider Associatio

Τι είναι το SearchUI.exe;

Το γνήσιο αρχείο SearchUI.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Microsoft Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Η διεπαφή χρήστη αναζήτησης είναι μια διαδικασία που αποτελεί μέρος του εγγενούς βοηθού αναζήτησης της Microsoft - Cortana. Το SearchUI.exe ενεργοποιεί το UI αναζήτησης του βοηθού αναζήτησης της Microsoft Cortana. Δεν αποτελεί απειλή για τον υπολογιστή σας. Δημιουργήθηκε από τη Microso

Τι είναι rundll32.exe;

Το γνήσιο αρχείο rundll32.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Microsoft Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Το πρόγραμμα RunDLL είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών των Windows. και ένα βασικό στοιχείο των Windows. Αυτή είναι μια κρίσιμη συνιστώσα των Windows και δεν θα πρέπει να καταργηθεί εκτός αν βρίσκ

Τι είναι το IAStorIcon.exe;

Το αυθεντικό αρχείο IAStorIcon.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού της τεχνολογίας Intel® Rapid Storage Technology (RST) της Intel Corporation . Αυτή η υπηρεσία των Windows εμφανίζει ένα εικονίδιο γραμμής εργαλείων που εμφανίζει θαυμαστικό, εάν η υπηρεσία τεχνολογίας Intel® Rapid Storage Technology (RST) δεν εκτελείται και ένα πράσινο σημάδι επιλογής αν είναι. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο ξεκινάει η διασύνδεση χρήστη RST. Πρόκειται για μια πολύτιμη διασύνδεση με την υπηρεσία Intel® RST ακόμη και σε φορητό υπολογιστή με μόνο μία μονάδα δίσκου. Η τεχνολογία Intel®

Τι είναι το igfxEM.exe;

IgfxEM.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως μονάδα igfxEM ανήκει στο λογισμικό Intel® Common User Interface ή το igfxEm από την Intel (www.intel.com) ή το igfxEm. Περιγραφή: Το IgfxEM.exe δεν είναι απαραίτητο για τα Windows και συχνά προκαλεί προβλήματα. Το IgfxEM.exe βρίσκ

Τι είναι το nvcontainer.exe;

Nvcontainer.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως NVIDIA Container ανήκει στο λογισμικό NVIDIA Container ή NVIDIA LocalSystem Container ή NVIDIA Drivers ή NVIDIA Display Control Panel από τη NVIDIA (www.nvidia.com). Περιγραφή: Το Nvcontainer.exe δεν είναι απαραίτητο για τα Wind

Τι είναι το WSHelper.exe;

WSHelper.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως Wondershare Studio ή Wondershare Helper Compact.exe ανήκει στο λογισμικό Wondershare Studio ή στο Wondershare Helper Compact ή στο Pinnacle Studio (έκδοση 18 πρόσθετα) από το Wondershare. Περιγραφή: Το WSHelper.exe δεν είναι απαραίτητο για τα Windows και συχνά προκαλεί προβλ

Τι είναι το AccelerometerSt.exe;

Το γνήσιο αρχείο AccelerometerSt.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του HP 3D DriveGuard από τη Hewlett-Packard . Το HP 3D DriveGuard είναι μια περιφερειακή συσκευή υλικού για επιλεγμένα μοντέλα HP ProBook και EliteBook που προστατεύουν το σκληρό δίσκο από κραδασμούς και σταγόνες. Το AccelerometerSt.exe εκτελεί τη διαδικασία δίσκου συστήματος για το 3D DriveGuard. Αυτό δεν είναι μια βασική διαδικασία των Windows και μπορεί να απενεργο

Τι είναι το Dismo.exe;

Το γνήσιο αρχείο DismHost.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Η εφαρμογή "Εξυπηρέτηση και διαχείριση εικόνας" είναι ένα εργαλείο γραμμής εντολών της Microsoft το οποίο έχει σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση και την προετοιμασία των Windows Images. Το αρχείο DismHost.exe είναι το αρχείο φιλοξενίας για το DISM και δεν αποτελεί απειλή για τον υπολογιστή σας. Η υπηρεσία συντήρησης και διαχείρισης εικόνας είναι διαθέσιμη μέσω του Windows PowerShell ή της

Τι είναι mbamtray.exe;

Το γνήσιο αρχείο mbamtray.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Malwarebytes από Malwarebytes . Το Malwarebytes είναι ένα εργαλείο ανίχνευσης και απομάκρυνσης κακόβουλου λογισμικού. Το Mbamtray.exe εκτελεί μια διαδικασία που ελέγχει τη λειτουργία του δίσκου του προγράμματος. Αυτή δεν είναι μια απαιτούμε

Τι είναι το HostAppServiceUpdater.exe;

HostAppServiceUpdater.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία που είναι γνωστή ως "Ενημερωμένη υπηρεσία εξυπηρέτησης εφαρμογών κεντρικού υπολογιστή" ανήκει στο λογισμικό Lenovo App Explorer ή App Explorer ή το Service Updater της υπηρεσίας εφαρμογής κεντρικού υπολογιστή ή της υπηρεσίας εφαρμογής εφαρμογής ή του App App Explorer από το SweetLabs ή το Pokki. Περιγραφή: Το HostAppServiceUpdater.exe δεν είναι απαραίτητο για τα Windows και συχνά προκαλεί προβλήματα. Το αρχείο HostAppServiceUpdater.exe βρίσκεται σε έναν υποφάκελο του φακέλου προφίλ του χρήστη (συνήθως C:

Τι είναι taskeng.exe;

Το γνήσιο αρχείο taskeng.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Microsoft Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Το Taskeng.exe εκτελεί την υπηρεσία Task Scheduler Service, ένα βοηθητικό πρόγραμμα εντοπισμού εργασιών που ανήκει στα λειτουργικά συστήματα Windows Vista / 7/8/10. Αυτή είναι μια πραγματική διαδικασία και δεν προκαλεί καμία ζημιά στον υπολογιστή σας. Η υπηρεσία "Χρονοδιάγραμμα εργασιών" (Task Scheduler Service) έχει σ

Τι είναι το MSASCuiL.exe;

MSASCuiL.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία που είναι γνωστή ως εικονίδιο ειδοποίησης του Windows Defender ανήκει στο λογισμικό Microsoft Windows Operating System από τη Microsoft (www.microsoft.com). Περιγραφή: Το αρχικό MSASCuiL.exe από τη Microsoft είναι ένα σημαντικό μέρος των Windows,

Τι είναι το EasyAntiCheat.exe;

Το γνήσιο αρχείο EasyAntiCheat.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του EasyAntiCheat από το EasyAntiCheat . Το EasyAntiCheat είναι μια υπηρεσία κατά της εξαπάτησης για online παιχνίδια για πολλούς παίκτες. Το EasyAntiCheat.exe εκτελεί τη βασική διαδικασία για την εφαρμογή EasyAntiCheat. Αυτή δεν είναι μια απαιτούμε

Τι είναι το CiscoVideoGuardMonitor.exe;

Το αυθεντικό αρχείο CiscoVideoGuardMonitor.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Cisco VideoGuard από τη Cisco . Το Cisco VideoGuard είναι μια υπηρεσία ψηφιακής κρυπτογράφησης για εκπομπές βίντεο. Το CiscoVideoGuardMonitor.exe εκτελεί μια διαδικασία που σχετίζεται με το Cisco VideoGuard. Αυτό δεν είναι

Τι είναι aswidsagent.exe;

Aswidsagent.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως Avast Behavior Shield ή AVG Software Analyzer ανήκει στο λογισμικό Avast Free Antivirus ή AVG Internet Security από την AVAST Software (www.avast.com) ή από την AVAST Software sro ή την AVG Technologies CZ, sro (www.freeavg.com). Περιγραφή: Το Aswidsagent.exe δεν είναι απαραίτητο για τα Windows

Τι είναι powershell.exe;

Το γνήσιο αρχείο powershell.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Microsoft Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Το PowerShell είναι ένα πλαίσιο διαμόρφωσης διαχείρισης και αυτοματοποίησης εργασιών από τη Microsoft. Το Powershell.exe είναι το εκτελέσιμο αρχείο που συσχετίζεται με το PowerShell και δεν αποτελεί απειλή για τους χρήστες του υπολογιστή. Το Power

Τι είναι το APSDaemon.exe;

Το αυθεντικό αρχείο APSDaemon.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού της Apple Application Support από την Apple . Το APSDaemon.exe είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο που ανήκει στην Apple Application Support, ένα πρόγραμμα που απαιτείται για το συγχρονισμό συσκευών μέσω του iTunes. Αυτό δεν είναι μια βασική διαδικασία των Windows και μπορεί να απενεργοποιηθεί εάν είναι γνωστό ότι δημιουργεί προβλήματα.Απλή υποστήριξη εφαρμογ

Τι είναι το Discord.exe;

Το γνήσιο αρχείο Discord.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Discord by Discord . Το Discord είναι ένα δωρεάν λογισμικό VoIP πολλαπλών πλατφορμών που είναι δημοφιλές στις κοινότητες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση. Το Discord.exe εκτελεί το Discord. Αυτό δεν είναι μια κρίσιμη εφαρμογή των Windows και μπορεί να καταργηθεί ή να απεγκατασταθεί αν είναι γνωστό ότι προ

Τι είναι το iusb3mon.exe;

Το αυθεντικό αρχείο iusb3mon.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του επεξεργαστή eXtensible Host Controller από την Intel Corporation . Η οθόνη Intel® USB 3.0 (iusb3mon.exe) στο πρόγραμμα οδήγησης ελεγκτή κεντρικού υπολογιστή USB 3.0 είναι μια υπηρεσία Windows που παρακολουθεί την κατάσταση λειτουργίας Plug and Play όλων των θυρών USB και δημιου

Τι είναι το AvastSvc.exe;

Το γνήσιο αρχείο AvastSvc.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Avast Free Antivirus από την AVAST . Το Avast Free Antivirus είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα ασφαλείας που προστατεύει τους υπολογιστές από κακόβουλο λογισμικό, ιούς, trojans και σκουλήκια υπολογιστών. Το AvastSvc.exe είναι μια βασική διαδικασία που εκτελεί το Avast Free Antivirus. Αυτή δεν είναι μια βασική διαδικασία των Windows και μπορεί να απενεργοποιηθε

Τι είναι το DellDataVault.exe;

Το αυθεντικό αρχείο DellDataVault.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Dell Support Center από την Dell . Το Data Vault της Dell αποτελεί μέρος του Κέντρου υποστήριξης της Dell που συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την υγεία, την απόδοση και το περιβάλλον του συστήματος σχετικά με τις εφαρμογές που σχεδιάζει η Dell. Το DellDataVault.exe εκτελεί το πρόγραμμα Dell Data Vault. Αυτό δεν είναι μια βασική διαδικασία των Windows και μπορεί να απενεργοποιηθεί εάν είναι γνωστό ότι δημιουργεί προβλήματα. Το Κέντρο υποστήριξης

Τι είναι το ACMON.exe;

Το αυθεντικό αρχείο ACMON.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του ASUS Splendid Video από την ATK (ASUSTeK Computer Inc.) . Το Acmon.exe είναι το κύριο εκτελέσιμο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση του ASUS Splendid Video, ενός μέρους των προγραμμάτων τεχνολογίας Splendid Video Enhancement της ASUS. Δεν αποτελεί βασική διαδικασία των Windows, αλλά θα πρέπει να καταργηθεί μόνο σε περίπτωση που προκαλεί προβλήματα. Το ASUS Splendid Video είναι ένα δωρεάν β

Τι είναι το Microsoft.Photos.exe;

Το γνήσιο αρχείο Microsoft.Photos.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού της Microsoft Photos από τη Microsoft . Το Microsoft Photos είναι ένα βασικό λογισμικό χειρισμού και περιήγησης εικόνας. Το Microsoft.Photos.exe εκκινεί τη Microsoft Photos. Πρόκειται για μια αυθεντική διαδικασία.Η Microsoft Photos είναι

Τι είναι το runSW.exe;

Το αυθεντικό αρχείο runSW.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Realtek Wireless LAN Utility από την Realtek . Το Realtek Wireless LAN Utility είναι ένα εργαλείο διαμόρφωσης και συμβατότητας που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των καρτών Realtek Wireless LAN και του λειτουργικού συστήματος. Το RunSW.exe εκτελεί μια διαδικασία που αναγκάζει μια σύνδεση USB3.0 ή 2.0. Ίσως χρειαστεί να τρέξετε έναν προσαρμογέα USB Wi-Fi. Αυτό δεν είναι μια βασική διαδικασί

Τι είναι το MpSigStub.exe;

Το γνήσιο αρχείο MpSigStub.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Οι Αυτόματες ενημερώσεις των Windows είναι προγράμματα της Microsoft που πραγματοποιούν αυτόματες λήψεις και εγκαθιστούν ενημερώσεις. Το MPSigStub.exe είναι ένα αρχείο εφαρμογής του προγράμματος εγκατάστασης της Microsoft που χρησιμοποιείται μαζί με τις Αυτόματες ενημερώσεις των Windows. Αυτή είναι μια πραγμ

Τι είναι το RAVBg64.exe;

Το γνήσιο αρχείο RAVBg64.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Realtek Audio Driver υψηλής ευκρίνειας από την Realtek Semiconductor . Το RAVBg64.exe είναι η κύρια διαδικασία πίσω από το Realtek Audio Driver. Δεν είναι ένα βασικό αρχείο των Windows και δεν προκαλεί προβλήματα. Βρίσκεται πάντα σε έναν υπ

Τι είναι το ltcmClient.exe;

Το αυθεντικό αρχείο ltcmClient.exe είναι ένα εξάρτημα λογισμικού του PowerENGAGE της Aviata, Inc. Η διαδικασία "ltcmClient.exe", που αναπτύχθηκε από την Leader Technologies Inc. του Albuquerque, NM, ΗΠΑ, παρέχει στους πελάτες της Leadertech (εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών υπολογιστών Dell και Lenovo, Barnes & Noble κ.α.) αμφίδρομη επικοινωνία με τους καταναλωτές μέσω αποκλειστικών διακομιστών που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη LTCM. Η Leadertech πρωτοπόρησε στη διαδικασία διαχείρισης της εμπειρίας

Τι είναι το ctfmon.exe;

Το γνήσιο αρχείο ctfmon.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Microsoft Office από τη Microsoft . Το Microsoft Office είναι μια σειρά προϊόντων λογισμικού πελάτη και διακομιστή. Το Ctfmon.exe χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της Γραμμής Γλωσσών στο Microsoft Office και είναι απολύτως ασφαλές για τον υπολογιστή σας. Το Microsoft Office είναι μια σειρά λογισμικού διακομιστή και πελάτη που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1988. Περιλαμβάνει πολλές εφαρμογές παραγωγικότητας όπως το Microsoft PowerPoint, Το Microsof

Τι είναι το RTFTrack.exe;

Το αυθεντικό αρχείο RTFTrack.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού της Lenovo Easy Camera από την Realtek . Η Lenovo Easy Camera είναι ένα υλικολογισμικό που αναπτύχθηκε από την Realtek, το οποίο επιτρέπει τη λειτουργικότητα της κάμερας Web για τις κάμερες Lenovo. Το RTFTrack.exe είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιεί αλγόριθμους παρακολούθησης προσώπου για λογισμικό αναγνώρισης προσώπου. Αυτό δεν είναι μια βασι

Τι είναι το consent.exe;

Το γνήσιο αρχείο consent.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Microsoft Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Το αρχείο Consent.exe είναι ένα αρχείο που εκκινεί τη διεπαφή χρήστη για το User Account Control (UAC), ένα στρώμα εξουσιοδότησης για Windows. Αυτή είναι μια γνήσια και ασφαλής διαδικασία. Ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC) είναι ένα στοιχείο ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος των Windows πο

Τι είναι το appnhost.exe;

Appnhost.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία που είναι γνωστή ως Native Host for Apps ανήκει στο λογισμικό AppNHost από το Mixesoft Project. Περιγραφή: Το Appnhost.exe δεν είναι απαραίτητο για τα Windows και συχνά προκαλεί προβλήματα. Το Appnhost.exe βρίσκεται σε έναν υποφάκελο του φακέλου προφίλ του χρήστη ή μερικές φορές σε έναν υποφάκελο του "C: \ Program F

Τι είναι το WsAppService.exe;

WsAppService.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία που είναι γνωστή ως Wondershare AppService ή Wondershare Passport ανήκει στο λογισμικό Wondershare App Framework ή Wondershare Application Framework Service από το Wondershare. Περιγραφή: Το WsAppService.exe δεν είναι απαραίτητο για τα Windows και συχ

Τι είναι το GyStation.exe;

GyStation.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία που είναι γνωστή ως σταθμός Gyazo ή GyStation ανήκει στο λογισμικό του σταθμού Gyazo ή του Nota by Nota. Περιγραφή: Το GyStation.exe δεν είναι απαραίτητο για τα Windows και συχνά προκαλεί προβλήματα. Το GyStation.exe βρίσκεται σε έναν υποφάκελο του "C: \ Program Files (x86)" - ως επί το πλείστον C: \ Program Files (x86) \ Gyazo \ . Τα γν

Τι είναι mrt.exe;

Το αυθεντικό αρχείο mrt.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Windows από τη Microsoft . Το Mrt.exe είναι το κύριο εκτελέσιμο αρχείο που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση του εργαλείου αφαίρεσης της Microsoft. Δεν αποτελεί βασική διαδικασία των Windows, αλλά θα πρέπει να καταργηθεί μόνο σε περίπτωση που προκαλεί προβλήματα. Το εργαλείο αφαίρεσ

Τι είναι το KillerService.exe;

KillerService.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως υπηρεσία δικτύου Qualcomm Atheros Killer ή Killer Network Service ανήκει στο λογισμικό Qualcomm Atheros Network Manager ή Killer Network Manager από την Qualcomm Atheros ή το δίκτυο Rivet. Περιγραφή: Το KillerService.exe δεν είναι απαραίτητο για το λειτουργικό σύστημα των Windows

Τι είναι το fmapp.exe;

Fmapp.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία που ονομάζεται εφαρμογή FMAPP ανήκει στο λογισμικό Fortemedia ή Realtek High Definition Audio Driver ή στην εφαρμογή FMAPP ή στο Forte Config από τη Fortemedia (www.fortemedia.com). Περιγραφή: Το Fmapp.exe δεν είναι απαραίτητο για τα Windows και συχνά προκαλεί

Τι είναι mscoree.dll;

Η διαδικασία που είναι γνωστή ως Microsoft .NET Runtime Execution Engine ανήκει στο λογισμικό Microsoft .NET Framework (έκδοση 4 Client Profile, 4 Client) ή στο λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows από τη Microsoft (www.microsoft.com). Περιγραφή: Το Mscoree.dll δεν είναι απαραίτητο για το λειτουργικό σύστη

Τι είναι το raptr.exe;

Raptr.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία που είναι γνωστή ως Raptr Desktop App ή Raptr Client ανήκει στο λογισμικό Raptr από Raptr. Περιγραφή: Το Raptr.exe δεν είναι απαραίτητο για τα Windows και συχνά προκαλεί προβλήματα. Το αρχείο raptr.exe βρίσκεται σε έναν υποφάκελο "C: \ Program Files (x86)" (συνήθως C: \ Program Files (x86) \ Raptr \ ή

Τι είναι wermgr.exe;

Το αυθεντικό αρχείο wermgr.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Microsoft Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Η αναφορά σφαλμάτων των Windows είναι ένας διαχειριστής αναφοράς σφαλμάτων για τα λειτουργικά συστήματα των Windows. Το πρόγραμμα Wermgr.exe εκτελεί το λογισμικό αναφοράς σφαλμάτων και δεν αποτελεί απειλή για τον υπολογιστή σας. Ο διαχειριστής αναφοράς σφαλμάτων του Windows είναι

Τι είναι το acwebbrowser.exe;

Το γνήσιο αρχείο acwebbrowser.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού της Maya από την Autodesk . Το Maya είναι ένα λογισμικό 3D απεικόνισης γραφικών και λογισμικού απόδοσης. Το Acwebbrowser.exe εκτελεί ένα χειριστήριο προγράμματος περιήγησης που επιτρέπει στο χρήστη να έχει πρόσβαση σε ιστοσελίδες μέσω της Maya. Αυτό δεν είναι ένα κρίσιμο στοιχείο των Windows και θα πρέπει να καταργηθεί αν είναι γνωστό ότι προκαλεί προβλήματα. Η Maya δημιουργήθηκε αρχικά από την Alias ​​Systems Corporation και κυκλοφόρησε τον Φεβρο

Τι είναι cmd.exe;

Το γνήσιο αρχείο cmd.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Microsoft Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Το Cmd.exe εκτελεί τη γραμμή εντολών, ένα διερμηνέα γραμμής εντολών για Windows. Αυτή είναι μια συνιστώσα του συστήματος και θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να απενεργοποιηθεί εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητη. Η εν

Τι είναι το LCore.exe;

Το αυθεντικό αρχείο LCore.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Logitech Gaming Software από τη Logitech . Το "Lcore.exe", το Logitech Gaming Framework, είναι το κύριο εκτελέσιμο λογισμικό Logitech Gaming, το οποίο αποστέλλεται με όλα τα πληκτρολόγια, τα gamepad και τα gaming ποντίκια. Διαμορφώνει και διαχειρίζεται λειτουργίες που χρησιμοποιούνται από αυτές τις συσκευές, όπως τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα "G-Keys&quo

Τι είναι wsc_proxy.exe;

Το αυθεντικό αρχείο wsc_proxy.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Avast Antivirus από την Avast . Το Avast Antivirus είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα ασφαλείας που προστατεύει τους υπολογιστές από κακόβουλο λογισμικό, ιούς, trojans και σκουλήκια υπολογιστών. Το Wsc_proxy.exe εκτελεί μια διαδικασία που ανακατευθύνει όλη την κίνηση του Avast Internet μέσω υπηρεσίας διακομιστή μεσολάβησης. Αυτή είναι μια βασική διαδικασ

Τι είναι το XtuService.exe;

XtuService.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως XtuService ανήκει στο λογισμικό Intel® Extreme Tuning Utility ή στο MSI Intel Extreme Tuning Utility από την Intel® (www.intel.com). Περιγραφή: Το XtuService.exe δεν είναι απαραίτητο για το λειτουργικό σύστημα Windows και προκαλεί σχετικά λί

Τι είναι το WebHelper.dll;

Η διαδικασία που είναι γνωστή ως TODO: Η περιγραφή του αρχείου ή το βοηθητικό αντικείμενο του προγράμματος περιήγησης IE ανήκει στο λογισμικό TODO: Όνομα προϊόντος ή HP Web Helper ή HP eHelp από την TODO: Όνομα εταιρείας ή Hewlett-Packard (www.hp.com). Περιγραφή: Το WebHelper.dll δεν είναι απαραίτητο για τα Windows και συχνά προκαλεί προβλήματα. Το WebHelper.dll βρίσκεται σε έναν υποφάκελο

Τι είναι το LogiLDA.dll;

Η διαδικασία γνωστή ως Logitech Download Assistant ανήκει στο λογισμικό Logitech Download Assistant από τη Logitech (www.logitech.com). Περιγραφή: Το LogiLDA.dll δεν είναι απαραίτητο για το λειτουργικό σύστημα Windows και προκαλεί σχετικά λίγα προβλήματα. Το αρχείο LogiLDA.dll βρίσκεται στο φάκελο C: \ Windows \ System32. Τα γνωστά μεγέθη αρχείων στα Windows 10/8/7 / XP είναι 1

Τι είναι το Adobe CEF Helper.exe;

Το αυθεντικό αρχείο Adobe CEF Helper.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Adobe Creative Cloud από την Adobe Systems . Το Adobe Creative Cloud είναι μια συλλογή εργαλείων λογισμικού που αναπτύχθηκαν από την Adobe για επεξεργασία βίντεο, γραφιστική, φωτογραφία, ανάπτυξη ιστοσελίδων και υπηρεσίες cloud. Το Adobe CEF Helper.exe είναι η υπομονάδα βοηθού που ανήκει σε μηχανή προγράμματος περιήγησης ιστού που βασίζεται στον πυρήνα του Chromium. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστό ότι προ

Τι είναι το BrYNSvc.exe;

Το αυθεντικό αρχείο BrYNSvc.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Brother Printer Status Monitor από τον Brother . Ο εκτυπωτής κατάστασης εκτυπωτή Brother είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που εμφανίζει την κατάσταση του εκτυπωτή και τα επίπεδα μελάνης. Η εφαρμογή BrYNSvc.exe είναι μια διαδικασία που σχετίζεται με το λογισμικό "Brother's Own Instant Explorer", ένα λογισμικό που αποτελεί μέρος το

Τι είναι aprp.exe;

Το αυθεντικό αρχείο aprp.exe είναι ένα λογισμικό του APRP από το ASUSTeK . Το αρχείο Aprp.exe είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο που είναι μέρος του προγράμματος εγγραφής προϊόντων της ASUS, μια εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί το λογισμικό Asus που έχει καταχωρηθεί εγκατεστημένο σε έναν υπολογιστή. Αυτό δεν είναι μια βασική διαδικασία για τα Windows και μπορεί να απενεργοποιηθεί εάν είναι γνωστό ότι δημιουργεί προβλήματα. Το Πρόγραμμα Καταχώρισης Προϊόντων ASUS (APRP) είναι μια εφαρμογή που έρχεται προεγκατεστημένη με

Τι είναι το igfxtray.exe;

Το αυθεντικό αρχείο igfxtray.exe είναι ένα εξάρτημα λογισμικού του Intel® Common User Interface από την Intel Corporation . Αυτή η διαδικασία Intel είναι εγκατεστημένη ως μέρος του προγράμματος οδήγησης Accelerator Media Graphics, το οποίο αποστέλλεται μαζί με τα προγράμματα οδήγησης των Windows για κάρτες γραφικών Intel και nVidia. Εμφανίζει ένα εικονίδιο στο δίσκο ειδοποιήσεων του συστήματος Microsoft Windows, το οποίο παρέχει εύκολη πρόσβαση των χρηστών στη διαμόρφωση και τη διαγνωστική εφαρμογή Intel Graphics

Τι είναι wscript.exe;

Το γνήσιο αρχείο wscript.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Ο φιλοξενούμενος Windows Script είναι μια υπηρεσία που παρέχει δυνατότητες δέσμης ενεργειών για λειτουργικά συστήματα Windows. Το Wscript.exe είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση των αρχείων VBScript και δεν προκαλεί βλάβες στον υπολογιστή σας. Παλαιότερα ο Windows Scripting Host, ο Windows

Τι είναι winsat.exe;

Το αυθεντικό αρχείο winsat.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Τα μέτρα για το εργαλείο αξιολόγησης συστήματος των Windows είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης της απόδοσης. Το WinSAT.exe εκτελεί το εργαλείο WinSAT και δεν προκαλεί καμία ζημιά στον υπολογιστή σας.Απάρχει πρόσβαση από τον Πίνακα ελέγχου κάτω από τις πληροφορίες απόδ

Πώς να αφαιρέσετε τον ιό AutoKMS

AutoKMS.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως AutoKMS ή Office 2010 KMS Ενεργοποίηση κατά την εκκίνηση ανήκει στο λογισμικό AutoKMS ή Windows Loader από τη Microsoft (www.microsoft.com). Περιγραφή: Το AutoKMS.exe δεν είναι απαραίτητο για το λειτουργικό σύστημα Windows και πρ

Τι είναι το EEventManager.exe;

EEventManager.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως Εφαρμογή EEventManager ή EEventManager MFC Application ανήκει στο λογισμικό Epson Event Manager ή στην εφαρμογή EEventManager ή στο Epson Copy Utility από τη SEIKO EPSON CORPORATION (www.epson.com). Περιγραφή: Το EEventManager.exe δεν είναι απαραίτητο για το λειτουργικό σύστημα

Τι είναι το AdobeIPCBroker.exe;

Το αυθεντικό αρχείο AdobeIPCBroker.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Adobe Creative Cloud από την Adobe . Το Adobe Creative Cloud είναι μια συλλογή εργαλείων λογισμικού που αναπτύχθηκαν από την Adobe για επεξεργασία βίντεο, γραφιστική, φωτογραφία, ανάπτυξη ιστοσελίδων και υπηρεσίες cloud. Το AdobeIPCBroker.exe εκτελεί μια διαδικασία που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ πολλών διαδικασιών που σχετίζονται με το Creative Cloud. Αυτό δεν είναι ένα κρίσιμο στοιχείο τ

Τι είναι το PIconStartup.exe;

Το γνήσιο αρχείο PIconStartup.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Intel® Management Engine Components από την Intel Corporation . Το βοηθητικό πρόγραμμα εκκίνησης Icon Startup Startup εκκινείται από το Client Icon Client. Και τα δύο είναι τα στοιχεία Intel® Engine Engine Components (στην εφαρμογή Intel® Managemen

Τι είναι το PresentationFontCache.exe;

Το γνήσιο αρχείο PresentationFontCache.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Microsoft .NET Framework από τη Microsoft Corporation . Το "PresentationFontCache.exe" είναι από την Microsoft Corporation, μια υπηρεσία των Windows από το Windows Presentation Foundation (WPF), το γραφικό υποσύστημα της έκδοσης 3.0 του Windows .NET Framework. Το WPF αποτελεί βασικό στοιχείο των Windows από τα Vista. Αν και ο υποφάκελος

Τι είναι το TiltWheelMouse.exe;

TiltWheelMouse.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως pximouse ανήκει στο λογισμικό pximouse από την Pixart Imaging. Περιγραφή: Το TiltWheelMouse.exe δεν είναι απαραίτητο για τα Windows και θα δημιουργήσει συχνά προβλήματα. Το αρχείο TiltWheelMouse.exe βρίσκεται στο φάκελο C: \ Windows \ System32 ή μερικές φορές σε έναν υποφάκελο του "C: \ Program

Πώς να αφαιρέσετε τον ιό SppExtComObjPatcher

Η διαδικασία δεν περιέχει καμία εταιρική πληροφορία. Περιγραφή: Το SppExtComObjPatcher.exe δεν είναι απαραίτητο για το λειτουργικό σύστημα Windows και προκαλεί σχετικά λίγα προβλήματα. Το SppExtComObjPatcher.exe βρίσκεται σε έναν απροσδιόριστο φάκελο. Το μέγεθος αρχείου στα Windows 10/8/7 / XP είναι 0 bytes. Το

Τι είναι το GFNEXSrv.exe;

GFNEXSrv.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία που είναι γνωστή ως GFNEXSrv ανήκει στο λογισμικό ATK Generic Function Service ή στο Service Utility της Toshiba ή στο GFNEX Service ή στο TOSHIBA Password Utility ή στο Lenovo_ATK_Package ή στην Toshiba Book Place από την εταιρία PEGATRON CORPORATION (www.pegatroncorp.com) ή ASUS (www.asus.com) ή ASUSTek Υπολογιστής (www.asus.com). Περιγραφή: Το GFNEXSrv.exe

Τι είναι το iexplore.exe;

Το αυθεντικό αρχείο iexplore.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Windows Internet Explorer από τη Microsoft . Ο Internet Explorer είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης Internet που αναπτύχθηκε από τη Microsoft. Το Iexplore.exe είναι το αρχείο εγκατάστασης του Internet Explorer και δεν αποτελεί απειλή για τ

Τι είναι το backgroundTaskHost.exe;

Το γνήσιο αρχείο BackgroundTaskHost.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού της Cortana από τη Microsoft . Η Cortana είναι ένας εικονικός βοηθός του λειτουργικού συστήματος Windows. Το BackgroundTaskHost.exe είναι ένα αρχείο που εκτελεί το βοηθητικό πρόγραμμα Host Task Host, μια τυπική διαδικασία των Windows. Αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο του λειτουργικού συστήματος Windows και δεν πρέπει να καταργηθεί. Ενδέχεται να απενεργοποιηθεί μέσω των ρυθμίσεων> Cortana.Created

Τι είναι το HPWuSchd.exe;

Το αυθεντικό αρχείο HPWuSchd.exe είναι ένα εξάρτημα λογισμικού των εκτυπωτών και σαρωτών HP της Hewlett-Packard . Οι εκτυπωτές και οι σαρωτές της HP δημιουργούν αναπαραστάσεις γραφικών ή κειμένου σε φυσικά μέσα και σαρώνουν φυσικές εικόνες ή κείμενο και τις μετατρέπουν σε ψηφιακές αναπαραστάσεις. Το HPWuSchd.exe είναι ένα αρχείο που εγκαθίσταται παράλληλα με εκτυπωτές, σαρωτές ή πολυλειτουργικό υλικό που παράγεται από την HP. Αυτή η διαδικασία ενημερώνει το λογισμικό και τα προγράμματα οδήγησης για τον εγκατεστημ

Τι είναι το CDASrv.exe;

Το αυθεντικό αρχείο CDASrv.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Samsung Easy Printer Manager από τη Samsung . Το Samsung Easy Printer Manager είναι μια σουίτα διαχείρισης εκτυπωτών. Το CDASrv.exe εκτελεί την κοινή λειτουργική μονάδα διακομιστή γραφείου (Desktop Desktop Agent Module), μια διαδικασία που σχετίζεται με το Easy Printer Manager. Αυτή δεν είναι μια βασική διαδικασία των Windows και μπορεί να απενεργοποιηθεί αν είναι γνωστό ότι δημιουργεί προβλήματα. Το Smsung Easy Printer Manager είναι μια συλλ

Τι είναι το AvastUI.exe;

Το αυθεντικό αρχείο AvastUI.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Avast Free Antivirus από την AVAST . Το Avast Free Antivirus είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα ασφαλείας που προστατεύει τους υπολογιστές από κακόβουλο λογισμικό, ιούς, trojans και σκουλήκια υπολογιστών. Το AvastUI.exe εκκινεί τη διεπαφή χρήστη για το Avast Free Antivirus. Αυτή δεν είναι μια βασική διαδικασία των Windows και μπορεί να απενεργοποιηθεί αν είναι γνω

Τι είναι το ISUSPM.exe;

Το αυθεντικό αρχείο ISUSPM.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του FlexNet Connect από το λογισμικό Flexera . Το "ISUSPM.exe" είναι ο χρονοπρογραμματιστής ενημέρωσης του λογισμικού Flexera. Εγκαθιστά με λογισμικό τρίτων κατασκευαστών εάν το InstallShield της Flexera περιλάμβανε την προαιρετική δυνα

Τι είναι το GoogleUpdate.exe;

Το αυθεντικό αρχείο GoogleUpdate.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Google Updater από την Google . Το GoogleUpdate.exe είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο που εκτελεί το Google Updater, ένα σύστημα διαχείρισης πακέτων που μεταφορτώνει, εγκαθιστά, καταργεί και ενημερώνει αυτόματα τις εφαρμογές Google. Αυτό δεν αποτελεί κρίσιμο στοιχείο των Windows και θα πρέπει να καταργηθεί εάν είναι γνωστό ότι προκαλεί προβλήματα.Το Google Updater διανεμήθηκε ως μέρος του Google Pack, μιας σειρ

Τι είναι το msfeedssync.exe;

Το γνήσιο αρχείο msfeedssync.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Internet Explorer από τη Microsoft . Ο Internet Explorer είναι ένα γραφικό πρόγραμμα περιήγησης που αναπτύχθηκε από τη Microsoft. Το Msfeedssync.exe εκτελεί την εργασία συγχρονισμού των Microsoft Feeds για την ενημέρωση των τροφοδοσιών RSS στον Int

Τι είναι το Lenovo.Modern.ImController.exe;

Το αυθεντικό αρχείο Lenovo.Modern.ImController.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού του Lenovo System Interface Foundation από τη Lenovo . Το Lenovo System Interface Foundation είναι ένα λογισμικό υποστήριξης. Το Lenovo.Modern.ImController.exe συσχετίζεται με αυτό το πλαίσιο υποστήριξης και δεν προκαλεί απει

Τι είναι το NVIDIA Web Helper.exe;

Η διαδικασία που είναι γνωστή ως υπηρεσία παροχής βοήθειας Web της NVIDIA ανήκει στο λογισμικό Node.js ή στον πίνακα ελέγχου της οθόνης NVIDIA από το Node.js. Περιγραφή: Η εφαρμογή NVIDIA Web Helper.exe δεν είναι απαραίτητη για τα Windows και θα δημιουργήσει συχνά προβλήματα. Το αρχείο NVIDIA Web Helper.exe βρίσκεται

Τι είναι το ntvdm.exe;

Το γνήσιο αρχείο ntvdm.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα σχεδιασμένο από τη Microsoft για την εκτέλεση προσωπικών υπολογιστών. Το Ntvdm.exe είναι ένα αρχείο που εκτελεί το στοιχείο NT Virtual Machine DOS του Windows NT και δεν αποτελεί απειλή για τον υ

Τι είναι το adb.exe;

Adb.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως Lenovo PhoneCompanion ή HTC Sync Manager ή Universal Adb Driver ή Lenovo Yoga PhoneCompanion ή HTC Sync ή Uni-Android Tool Beta Test (έκδοση 6.00) ή Syncios Data Transfer ή Side Sync ανήκει στο λογισμικό Syncios ή Lenovo PhoneCompanion ή το Android SDK Tools ή το MEmu ή το Wondershare MobileGo για το Android ή το Universal Adb Driver ή την Lenovo Yoga PhoneCompanion ή την έκδοση KOPLAYER Pro ή το Kingo ROOT ή το ASUS PC Link ή το HTC Sync ή το Andy OS ή το Maxthon Cloud Browser ή το Adobe Creative Suite (έκδοση 6 Master Collecti

Τι είναι το SkypeBrowserHost.exe;

Τη διαδικασία SkypeBrowserHost.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία γνωστή ως Skype Browser Host ανήκει στο λογισμικό Skype από τις τεχνολογίες Skype (www.skype.com). Περιγραφή: Το SkypeBrowserHost.exe δεν είναι απαραίτητο για τα Windows και συχνά προκαλεί προβλήματα. Το SkypeBrowserHost.exe βρίσκ

Τι είναι το sihost.exe;

Το αυθεντικό αρχείο sihost.exe είναι ένα στοιχείο λογισμικού των Microsoft Windows από τη Microsoft . Τα Microsoft Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Το Shell Infrastructure Host είναι ένα βασικό στοιχείο των Windows. Το Sihost.exe εκτελεί τον Host Host Infrastructure. Αυτό είναι κρίσιμο στοιχείο των Windows και δεν θα π

Τι είναι το WavesSvc64.exe;

WavesSvc64.exe στη Διαχείριση εργασιών των Windows Η διαδικασία που ονομάζεται Waves MaxxAudio Service Application ανήκει στο λογισμικό Maxx Audio Installer ή Realtek Audio Driver υψηλής ευκρίνειας από την Waves Audio. Περιγραφή: Το WavesSvc64.exe δεν είναι απαραίτητο για τα Windows και συχνά προκαλεί προ